overlay

Öz değerlendirme tarihleriKalite standartlarımızı yükseltmek amacı ile kalite birimimiz tarafından 22-26 haziran tarihleri arasında merkez istasyonlarımızı öz değerlendirme yapılması planlanmıştır.
tarihler aşağıda verilmiştir.

22 Haziran- Merkez 4 nolu ASHİ
23 Haziran- Merkez 2 ve 6 nolu ASHİ
24 Haziran- Merkez 5 nolu ASHİ
25 Haziran- Merkez 3 nolu ASHİ
26 Haziran- Merkez 1 nolu ASHİ